Show newer

Ik wil maar zeggen: natuurlijk zijn prijsafspraken misbruik, maar dat is ook zo wanneer de inflatie nul bedraagt, hoor. En iets soortgelijks geldt voor toegenomen marktmacht. Eerder onderzoek, t.t.z. van enkele jaren terug, wees al uit dat de zogenoemde taxshift van toen vooral extra winst en amper extra banen had opgeleverd.

Show thread

Het artikel maakt ook gewag van prijsafspraken (dat mag niet!) en (zoals ik al vreesde) groeiende marktmacht (misschien moet het opbreken van [bijna-]monopolies maar weer ’ns een dingetje gaan worden).

Ge ziet, ik ben nog geen doldwaze libertariër, hé.

Show thread

Ik bedoel maar, als consumenten bereid zijn die hogere prijzen te betalen en die blijkbaar volstaan om ondanks een afkalvende vraag meer winst te maken, is dat dan ‘misbruiken’? (In een markt waar nieuwkomers relatief eenvoudig kunnen toetreden enz., natuurlijk. The idea being dat als daar zomaar geld te rapen valt, het niet lang wachten is op concurrenten die net onder je prijs gaan zitten. En als dat niet kan net omdat er tekorten zijn en noem maar op, dan is de vraag uiteraard al beantwoord.)

Show thread

Hoe zou dat werken? Je prijzen verhogen, dat ís inflatie. ‘Misbruiken bedrijven inflatie om winst te vergroten?’ apache.be/2022/05/13/misbruike

Tijdens de initiële coronacrash ook meegemaakt. Lekker blijven bijkopen. ETF’s dan, en zodoende een piepklein aandeel in duizenden echte bedrijven met echte fabrieken en echte machines en echte werknemers, die echte producten aan echte klanten verkopen, voor echt geld dat na aftrek van kosten en belasting hun aandeelhouders toekomt. Me likey. Níét gekocht: ‘coins’ die de dollar volgen of de scheetjes van Paris Hilton.

Show thread

Als Bitcoin wel moet stijgen omdat het niet zonder meer kan worden bijgedrukt, dan geldt voor koper hetzelfde, zeg ik altijd maar. Of ijzer. Naar de maan!

Show thread

Goeiemorgen deze morgen. (Ik ga echt dat kiekenkot eens afbreken.)

Ook zonder extra cash overleven we dit wel. Spaarbuffer bedraagt zes maanden loon, genoeg om me, aan de huidige prijzen, nog een goeie twintig jaar te verwarmen.

Show thread

Zie ook tijd.be/markten-live/analyse/w. ‘Winnaars verkopen druist in tegen een oude beurswijsheid’: klopt, als je een verdere daling meent te kunnen voorspellen en het je om cash te doen is, kun je net zo goed je verliezers van de hand doen.

Show thread

Wij kopen lekker bij, elke maand opnieuw, nu alweer een kleine tien jaar. Nog dertig te gaan.

Show thread

Hoezo zou je wat moeten doen? Na een flinke daling zijn aandelen vrij letterlijk *minder* risicovol dan tevoren – ah, ja, want op z’n minst díé terugval heb je al gehad. (Dat het nóg omlaag kan? Ja, dat kon het een jaar geleden ook. Meer nog, het ís uitgekomen. 😄)

‘Wat doe je best als je geld op de beurs hebt staan? Geldexpert Paul D’Hoore geeft advies’
hln.be/geld/wat-doe-je-best-al

Voormalig journalist en oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke ‘ziet het probleem niet’. Ook dat viel uiteraard te voorspellen.

Wat hebben wij in godsnaam ooit misdaan, dat zulke oenen hier de dienst blijven uitmaken?

Show thread

Zoals voorspeld. Zelf twee keer – dat kan eenvoudig, en honderdtwintig keer ook – op Arno gestemd; die maakt van de rest nog het meest kans, dacht ik. Niet dus. 🙃 nitter.geekcompass.com/Arbiter

Show thread

De snelheid waarmee De Tijd dezer dagen zijn headlines maar moet aanpassen …

> [14:57] De rode opening die zich aandient op Wall Street, zorgt er intussen voor dat de indexwinsten in Europa nagenoeg zijn verdwenen.

> [15:50] De Europese beurzen zitten in herstelmodus ondanks een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer.

(Gelukkig interesseert het niemand. Meer nog, wee wie denkt in dat liveblog inspiratie te moeten zoeken.)

(ochtendgrijs.be/notes/94534817)

How, jom. Honderd euro!

> (Ons vertrekpunt hier is dat je 200.000 euro leent over 20 jaar, met een vaste rente.) Begin januari bedroeg de gemiddelde rentevoet ongeveer 1,5 procent. Daarmee zou je 20 jaar lang elke maand 965 euro aan de bank moeten terugbetalen. Vandaag schommelt de gemiddelde rente rond de 2,5 procent. Voor dezelfde lening betaal je nu elke maand 1.057 euro, bijna 100 euro meer dus.

vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/11/ho

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!