Show newer

Een gemiddeld salaris is – of liever, was – rond de tweeduizend netto, herinner ik me.

Show thread

Dan heb je toch geen héél goede job. En steeds de lichten uitdoen, dat leerden wij dertig jaar geleden al.

> Natuurlijk weet je dat de huurprijs elk jaar geïndexeerd wordt. […] Er kwam meer dan 50 euro bij. Zo was mijn gestegen loon meteen gecompenseerd.

> [Jeroen] heeft zichzelf erin getraind om oog te hebben voor lichten die onnodig blijven branden, in de supermarkten koopt hij alleen nog huismerken. Toch merkt hij dat de 80 euro die hij maandelijks wil sparen er eigenlijk niet vanaf kan.

Show thread

(anekdotisch) Integendeel. In absolute termen is mijn salaris sneller toegenomen dan mijn kosten. ‘De stijgende levensduurte maakt wel barstjes in het spaarvermogen.’
tijd.be/markten-live/analyse/b

Laat ons eerlijk zijn: ik hoef helemaal geen kinderbijslag of verhoging van de belastingvrije som. Maar, zelfs al wordt het (via de belastingbrief, dus) ‘gedwongen’ mee te betalen voor andermans kinderen, een kinderloos koppel is louter financieel altijd beter af.

Show thread

11 juni ’22: ‘Dat wijst erop dat ook insiders – die over geprivilegieerde kennis beschikken – niet geloven dat het negatieve beursklimaat snel zal omslaan.’ tijd.be/ondernemen/algemeen/gr

1 juli ’22: ‘[D]e voorbije tien dagen kochten leidinggevenden van enkele Belgische beursbedrijven stevige aandelenpakketten in.’ tijd.be/markten-live/nieuws/aa

Nee. Dan liever de inflatie-angst nog wat aanwakkeren. Beetje op de ‘roverheid’ zeiken, ook.

Show thread

Haha! Alsof het eind november alleen maar nóg beter kon.

> De beurs is de belofte van de toekomst. […] Dat de koersen dalen, suggereert dat het vertrouwen in die belofte van de toekomst afkalft.

tijd.be/opinie/commentaar/plat

Die uitkering wil ik weleens zien, dan. Altijd diezelfde zever.

“Waarom zou je gaan werken als een loon amper hoger is dan een uitkering?” hln.be/geld/belgie-blijft-were

🙄 En wij maar denken dat dat cijfer nu al gebaseerd is op _daadwerkelijke waarnemingen_.

> Vandaag zijn de producten nog iets goedkoper dan de echte inflatie.

‘Recordinflatie van 9,6%: “We zullen dit heel snel voelen in de supermarkt”’
hln.be/geld/recordinflatie-van

Misschien kunnen overheden middels zgn. Pigouviaanse belastingen de maatschappelijk schadelijke keuzes wat mínder goedkoop maken (en vervolgens toch de markt laten spelen), zodat ‘de vervuiler’ alsnog betaalt.

> [R]echtvaardigheid moet afhangen van algemene regels die door overheden bepaald en afgedwongen worden. […] Het is onredelijk om van de individuele burger te vragen dat hij overal de ethische keuze in maakt, als het alternatief makkelijker of goedkoper is.

demorgen.be/nieuws/waarom-reiz

Als dat van mij een rechtse lul maakt, prima. Morgen lach ik net zo vrolijk met de onzin van zogenaamde conservatieven, ben ik meteen weer de communist van dienst. Of gewoon stikjaloers, uiteraard, waarom ook niet

Show thread

Ik verdien een goeie €3.500. Daarvan gaat er meteen vijfentwintighonderd-en-een-klets naar mijn beleggingsrekening, om nooit meer aan te komen. Ik moet het dus met nog minder zien te redden dan die arme heer Hedebouw. Pittig, hoor!

> Maak zelf de rekening eens en denk dat je 2000 euro of minder te besteden hebt in een maand.

nitter.geekcompass.com/dbousou

Op zich goed dat ze die dingen (netto huidige waarde etc.) regelmatig aanhalen en toelichten. Ik leerde daar voor ’t eerst over in het vak Bedrijfsbeheer, aan de unief (en dus veel te laat, eigenlijk feitelijk).

Show thread

Die uitleg klopt, maar hoe dat tot de conclusie in die eerste twee zinnen moet leiden? (Ze schrijven daar toch ook zomaar om het even wat, hé?)

> Dat vooral de Nasdaq terrein wint is geen toeval. Dat heeft te maken met de stijgende Amerikaanse langetermijnrente. Een lagere rente verhoogt de huidige waarde van toekomstige winsten[.]

tijd.be/markten-live/live-blog

Een werknemer die bruto €42.000 verdient, wordt in België dus over ‘slechts’ een goeie €31.000 belast. Het verschil? Zijn of haar beroepskosten (incl. socialezekerheidsbijdragen, dus voor o.a. voor pensioen en ziekteverzekering). I mean, het is maar logisch dat die niet meetellen.

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!