Show newer

Heb zelf bijna altijd _meer_ cash dan verstandig is. Nu dus flink bijkopen. En dan nog en nog en nog, los van dalen of stijgen. (DCA FTW!)

> Momenteel mijn kaspositie opgebouwd naar 8% wat tegen eind deze maand verder moet oplopen naar 10–13%. Wat cash opbouwen als belegger nu kan geen kwaad.

nitter.geekcompass.com/Finance

Show thread

‘In de VS noteert de S&P500-index 13 procent lager dan begin dit jaar. Nasdaq verloor zelfs 20 procent, omdat technologieaandelen erg rentegevoelig zijn. De brede Europese aandelenindex Stoxx600 kon de schade beperken tot 9 procent.’ tijd.be/dossiers/de-verdieping

Show thread

Dit jaar al voor €43.331 aandelen (en trackers) gekocht. Zeg nu nog ’ns dat ik gierig ben. 😄

> Doet me altijd terugdenken aan die vraag op sociale media 'what is classy when you're rich but trashy when you're poor'. Twee topantwoorden: 1) thuisblijven voor de kinderen 2) kinderen die thuis een andere taal spreken dan op school

nitter.geekcompass.com/swerbro

Of zes. ‘Als ik zo hard blijf werken, ga ik over zes jaar met pensioen’

En zo’n De Soete die dat allemaal maar ernstig moet nemen. ‘Beursnieuws’ is zo’n absolute onzin. tijd.be/podcasts/de-beursvoyeu

Show thread

Neen, Jan, als ‘gegoede middenklasser’ die werkelijk niets te tekortkomt moet en zult gij u bekocht voelen. Uitgeperst, nog wel, door een moddervet staatsapparaat! (Sorry, ik kan het niet.)

Show thread

Nee, *snel checkt* 7%. Sinds januari. Jaar op jaar zou het dus nog kunnen. (Vind zo geen salarisstrookje van een jaar terug.) ‘Heeft u al 12 % loonsverhoging gehad?’ nitter.geekcompass.com/beursan

Ik zeg altijd: zie je je koopkracht plots afnemen, vergéét dan dat vorig jaar heel wat rijker bent geworden. Ellende hebben we nodig.

Let me rephrase that eventjes: ‘Door de ultralage rente leenden gezinnen voor exact hetzelfde geld een hoop méér, wat de huizenprijzen flink deed stijgen.’

‘Vooral de hypothecaire schulden namen toe, omdat de stijgende huizenprijzen veel gezinnen verplichten meer te lenen om een woning te kopen.’

Show thread

Waarom meer? Amper kosten, en je mag sinds enkele jaren een forfait van 30% toepassen. Je betaalt dus over nog zowat twee derde van je inkomsten 50% belasting. Waarom minder (verdienen)? Mijn hoofdberoep brengt ondertussen flink meer op, en een beetje ‘vrije’ tijd – met name met twee kleine kinderen en een steenoud huis – is ook fijn.

Show thread

Als bijberoeper verdiende ik eerst zowat €1000–2000 per maand (bij). Nu is dat nog zo’n €500. Destijds bleef daar na kosten en belasting een kleine helft van over, nu iets meer, pakweg twee derde.

‘Bijverdienen: hier kan je terecht en dit loon mag je verwachten’ hln.be/geld/bijverdienen-hier-

Dat weet ik! Same as always: maand na maand na maand na maand eenzelfde bedrag in een breed, kostenefficiënt aandelenmandje (d.i. een ETF) stoppen.

(Ik zou een hele slechte krantenverkoper zijn.)

‘Marktenchat | Beleggen in tijden van hoge inflatie’ tijd.be/markten-live/live-chat

(ochtendgrijs.be/notes/76140baa)

Vijftien jaar wil ik nu wel niet meer wachten, eigenlijk. Nu, wij zijn met twee, dat scheelt.

Show thread

Voor iemand die al tien jaar al z’n spaargeld in beursgenoteerde bedrijven heeft zitten word ik best wel vaak voor communist uitgemaakt, dat klopt. Het is immers onmogelijk om én af en toe rechtse clichés te doorprikken én in de menselijke inventiviteit te geloven.

Het is óf nietsontziende kapitalist óf welvaartsvernietigend monster. Ik bedoel, why not both?

Show thread

Gelukkig maakt de automatische loonindexering ondernemen stilaan onbetaalbaar. </s>

‘Ruim helft beursgenoteerde bedrijven trekt dividend op’ tijd.be/markten-live/nieuws/aa

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!