Show newer

Wat doe je met te veel rode bessen om zo op te eten maar te weinig voor gelei? *coulis maakt* *en vanilleroomijs* Probleemoplossend denken 10/10

(ochtendgrijs.be/notes/fad989c2)

En een stripverhaal, maar dat wist je. Afijn, niet dat ik het al las. Heb van Lemire wel The Underwater Welder en Essex County.

> ‘Sweet Tooth’ op Netflix is een magische, soms zeemzoeterige roadtrip.

demorgen.be/tv-cultuur/sweet-t

(ochtendgrijs.be/notes/443326f6)

Moet steeds weer aan Kaaiman denken als ik zoiets hoor of lees.

> Ook overvleugelt Antwerpen Rotterdam als fruithaven, een geliefde goederensoorten (sic) om coke tussen te verstoppen.

(ochtendgrijs.be/notes/085bb37c)

> [T]urns out the “economics” most people interface with is not even mainstream academic economics. It’s a pop version of conservative ideology, broadcast by a network of well-funded partisan think tanks, right-leaning publications, and TV hucksters.

noahpinion.substack.com/p/is-e

(ochtendgrijs.be/notes/b447783f)

Dat is niet hoe random mutaties werken.

> Het virus wringt en wriemelt en doet zijn best om door de vaccins heen te breken, door zijn stekeltjes telkens een beetje aan te passen.

demorgen.be/nieuws/zorgen-in-i

(ochtendgrijs.be/notes/2e0b5889)

> Publieke organisaties gebruiken bijvoorbeeld Facebook als publicatieplatform en de gebruikers communiceren vervolgens via Facebook met die instelling. De data die ontstaat gaat naar Facebook.

publicspaces.net/2021/07/03/jo

(ochtendgrijs.be/notes/428cc720)

I’ll take blog posts over draadjes any day. Meer nog: waarom zou je van andermans platform afhankelijk zijn wanneer je op twee tellen een eigen website opzet?

(ochtendgrijs.be/notes/4075b1be)

Show thread

Waarom academici (en jij) een Twitteraccount onderhouden maar hun persoonlijke website verwaarlozen.

> Most people are not chasing freedom of expression. They’re chasing fame.

manuelmoreale.com/thoughts/the

(ochtendgrijs.be/notes/6cc9d042)

Blijf dit wat raar vinden. De meest recente crash ligt maar goed ’n jaar achter ons.

> Beursprofessor Roland Van der Elst zei ooit dat elke startende belegger het meest bijleert van een goede crash. Die wijsheid staat nog steeds overeind.

tijd.be/opinie/commentaar/de-j

(ochtendgrijs.be/notes/a7ee15a9)

Wordt mijn oorsuizen erger? Zit ik gewoon te vaak stil? Zullen we er ooit het fijne van weten?

(ochtendgrijs.be/notes/321e3dcc)

De sla gaat nog niet heel hard. Zal wel weer aan mij liggen.

De frambozen zijn toppie, though. Met mijn schudden (en, een beetje, spuiten) heb ik de kevers dan toch min of meer te grazen gehad. Stonden daar al jaren, helemaal verwilderd, ook al omdat ik de vruchten nooit oogstte, met al die wormpjes erin en zo!

(ochtendgrijs.be/notes/b82474d0)

Wilde wat bloggen over mijn avonturen in feedreaderland, maar ’t zal voor morgen zijn.

(ochtendgrijs.be/notes/5a56f6be)

In de vroege jaren ’90 zag ene Guy Verhofstadt in een kiessysteem naar Brits model ook een zekere oplossing voor het grote ongenoegen onder de bevolking.

> [A]ls we kijken naar Nederland, Duitsland, en Frankrijk, dan zien we dat de extreme partijen daar net zulke hoge percentages halen als bij ons[.]

demorgen.be/politiek/politicol

(ochtendgrijs.be/notes/99e84e7b)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!