Show newer

‘Social Media Isn’t Going to Save You From Social Media’

Ik las ook nog: indieweb.org/self_hosting

> As long as you have your own domain and can export your data, you can move between hosting companies and locations without needing to tell people who visit your website that anything has changed.

En: kiriska.com/blog/2019/freedom-

> Content creators need to put their content on a site they can fully control.

kiriska.com/blog/2021/social-m

(ochtendgrijs.be/notes/6caa8a09)

Eat that, steekvlampolitici.

> In 1879 stopte een botanicus in Michigan twintig flessen met zaden in de grond. Elke twintig jaar wordt er een opgegraven, om te zien welke zaden nog levensvatbaar zijn. In april was het weer zover.

demorgen.be/tech-wetenschap/tw

(ochtendgrijs.be/notes/754bd031)

Hoewel ik overweeg WebSub uit mijn feedreader te schrappen, tóch nog ‘ns kijken of het nog werkt.

(ochtendgrijs.be/notes/c0a9c716)

Wanneer die kleuterjuffen communiceren dat leerlingen iets ‘zouden mogen meebrengen’, dan bedoelen ze natuurlijk ‘moeten meebrengen’.

(ochtendgrijs.be/notes/418ce7fe)

dat er een Russische shoegaze-schuine-streep-postrockband bestaat die … Blankenberge heet. blankenberge.bandcamp.com/

(ochtendgrijs.be/notes/f9dc11fd)

Alsof die klimaatontkenners géén factuurontkenners zijn.

> In het gepolariseerde debat over de groene omslag zijn er klimaatontkenners, maar nog meer factuurontkenners.

tijd.be/dossier/weekboekpoliti

(ochtendgrijs.be/notes/844ab8db)

Weet ge wat ik gebruik om op mijn blogje bij te houden hoeveel lezertjes welke paginaatjes bezoeken en waar ze dan vandaan komen en zo? (Helegans niks, dat interesseert me geen drol.)

(ochtendgrijs.be/notes/04f56aa3)

Zal ’t gaan, ja? (Serieus, wat voor rommel is dit?)

> Op de middelbare school was hij al de klassieke computernerd die liever boeken over de programmeertaal Java las dan romans.

tijd.be/markten-live/homepage/

(ochtendgrijs.be/notes/150aa861)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!