Show newer

Flutmedia: ‘Wat mogen we van een tweede lockdown verwachten?’ Wacht f—king een half uur, dan weet ge het.

Hatelijker dan ‘brekend’ nieuws is het dan maar verzinnen.

(ochtendgrijs.be/notes/65c6682e)

Mooi dat men uitgaat van een eenmalige investering van 10 000 euro. (Niets houdt je tegen om jáárlijks 10 000 euro _[of meer, red.]_ in te leggen.)

> Hoeveel brengt zo’n 5 à 7 procent per jaar op de lange termijn op?

spaarvarkens.be/het-rendement-

(ochtendgrijs.be/notes/f4056a51)

Die is ook miljonair, hoor. (Niks mis mee!)

> Hedebouw had liever de linksere Bernie Sanders gezien. ‘Maar als je geen miljonair bent, kun je niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen.’

hln.be/dossier-vs2020/joe-bide

(ochtendgrijs.be/notes/1ee2015b)

Alsof we onderhand niet weten wat het resultaat wordt van een brexit, wat corona teweegbrengt, wat overheden daaraan kunnen doen (of niet doen). En over die Amerikaanse verkiezingen: al ga je best uit van Biden, ook hoe vier jaar Trump eruitziet, weten we ondertussen.

> [D]e markten [zijn] volatiel omdat er onzekerheid bestaat over de Amerikaanse verkiezingen, de brexit en de impact van de coronacrisis.

tijd.be/markten-live/nieuws/aa

(ochtendgrijs.be/notes/ff92b98b)

‘Maar beleggers zijn niet gerust in de toekomst.’ Da’s dan vooral grappig, want we weten al maanden dat het nú niet fraai zou zijn. De toekomst, daarentegen, die is bijna per definitie beter dan vandaag.

(ochtendgrijs.be/notes/30030dcc)

Show thread

Zelden zo gelachen als net voor de zomer, toen mijnheer Horeca Vlaanderen kwam vertellen hoe het voor ‘de mensen’ hoogst noodzakelijk was dat cafés weer open konden.

(ochtendgrijs.be/notes/01bac68a)

> Every year on Nov 1, dubbed “National Jealousy Day,” every Finnish citizen’s taxable income is revealed, searchable by anyone.

m.huffpost.com/us/entry/us_5bd

(ochtendgrijs.be/notes/ff2d52ab)

Heeft demorgen.be/nieuws/lijstduwers gebookmarkt.

Letterlijk nepotisme.

> In Middelkerke is het ook zo. [Als] er met Jean-Marie iets gebeurt, staat zijn neef [klaar] om de sjerp over te nemen.

(ochtendgrijs.be/notes/30a6acf1)

Heeft tijd.be/politiek-economie/belg gebookmarkt.

Erg origineel zijn ze niet, hé, De Tijd en zijn bronnen.

> Vandenbroucke heeft vermoedelijk gelijk. Maar met zijn dominante aanpak – op het pretentieuze af – is hij erin geslaagd iedereen tegen zich in het harnas te jagen.

(ochtendgrijs.be/notes/dc44cb33)

Heeft jobat.be/nl/art/3-tips-om-je-s gebookmarkt.

Als je het einde van de maand afwacht ook.

> Als je weet hoeveel je daadwerkelijk nodig hebt, dan kan je dat van je inkomsten aftrekken en weet je hoeveel je over hebt om mee te ‘spelen’.

(ochtendgrijs.be/notes/83c2d404)

Heeft vrt.be/vrtnws/nl/2014/11/16/be gebookmarkt.

> Het rapport stelt duidelijk dat ‘op basis van belastinginkomsten niet uitgemaakt kan worden of die het resultaat zijn van hoge tarieven of de aanwezigheid van een groot vermogen’.

(ochtendgrijs.be/notes/cc3044df)

Heeft demorgen.be/meningen/ons-blind gebookmarkt.

*checks notes* Mijn laatste theaterbezoek – comedy, eigenlijk – dateert van januari 2019. Laatste restaurantbezoek ook.

> [Ook wie de app niet wil installeren] kan zijn of haar steentje bijdragen om de pandemie te bestrijden. Door niet meer op café, restaurant of naar toneel te gaan tot er een vaccin is.

(ochtendgrijs.be/notes/43c55e14)

Vrij letterlijk: boeie. ‘Dave Sinardet: “Als een politoloog al een degout kreeg van de regeringsonderhandelingen, wat moet het dan bij de rest van de bevolking zijn geweest?”’ (In de Knack van deze week.)

(ochtendgrijs.be/notes/66f1f2b0)

Heeft hln.be/geld/jobs/burgerlijk-bi gebookmarkt.

> Na tien jaar [kijken] burgerlijk en bio-ingenieurs tegen een loon van om en bij 4.600 euro [aan]. Burgerlijk en bio-ingenieurs [die voor 1999 afstudeerden] verdienen 7.350 euro[.]

(ochtendgrijs.be/notes/8010ca31)

Hoop stiekem dat die van ons bij ons aan de slag kan, zelfs al betekent dat ’n tweede auto kopen.

(ochtendgrijs.be/notes/73fdcc2e)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!