Show more

Als antwoord op ochtendgrijs.be/notes/8c18d399.

Há: demorgen.be/meningen/die-mevro.

> Het is ook een beetje lachwekkend dat het meest individualistische volkje ter wereld [nu] klaagt over te weinig leiderschap en duidelijkheid.

Wij die teren op die onduidelijkheid, wij die gespecialiseerd zijn in achterpoortjes en uitzonderingen, wij die grossieren in eigen interpretaties.

(Hoeveel van díé winkels, ten andere, bestaan nog louter offline?)

Show thread

Heeft demorgen.be/nieuws/chaos-troef gebookmarkt.

Te gemakkelijk. Veel zaken smeekten enkele weken terug nog om dicht te mogen – moeten – gaan. (De verschillende steunmaatregelen hielpen daarbij, uiteraard. Angst ook.)

> Wellicht gaan veel handelszaken – hobbywinkels, speelgoedwinkels, platenzaken, boekenwinkels – zich afvragen waarom zij niet tot de bezigheidstherapie mogen bijdragen.

(ochtendgrijs.be/notes/8c18d399)

Nog over die politiek. ‘Er is een kritische grens waarop telkens in het ootje genomen worden overgaat van brute pech naar politiek wanbeheer.’ demorgen.be/meningen/de-grens-

Show thread

Heeft demorgen.be/nieuws/huurders-en gebookmarkt.

Verhuurders ook? Wel, daar belandt toch zo’n coronatoelage? (Ik weet dat het voor iedereen – behalve, lijkt het, voor ons – crisis is, maar het tempo waaraan onze verschillende tot voor kort [centrum-]rechtse herstelregeringen toelagen blijven toekennen, doet toch verbazen, hoor.)

> Huurders en verhuurders bundelen de krachten voor ‘coronatoelage’.

(ochtendgrijs.be/notes/40d91a18)

Waarom kiezen overigens zovelen voor dat statuut? Omdat het in vette jaren voordeliger is, dankzij de auteursrechtenregeling? Omdat het in een sector die almaar meer onder druk komt de enige manier is om een baan te bemachtigen? En als het allemaal zo dramatisch is, zonder mogelijkheid om zich te verenigen en een vuist te maken, is dat dan, de persvrijheid en -diversiteit ten spijt, geen steenhard signaal dat men maar naar iets anders op zoek moet? (Wat geenszins betekent dat dat makkelijk is.)

Show thread

Heeft apache.be/2020/04/14/freelance gebookmarkt.

Alle bedrijven doen volop beroep op tijdelijke werkloosheid. Dat gezegd, je zóú denken dat de journalistieke sector in volle crisis op volle toeren draait. Al wordt er natuurlijk een enorme hoop rommel gewoon maar herkauwd.

> Alle redacties in ons land gebruiken ondertussen het systeem van tijdelijke werkloosheid en op sommige nieuwsvloeren worden journalisten verplicht om rustdagen en vakantie op te nemen.

(ochtendgrijs.be/notes/b6dc4839)

Afijn, ik overdrijf. (Mijnheer wordt overigens ook uit de socialezekerheidskas betaald.)

Show thread

Zelfstandigen betalen ten andere wel degelijk minder sociale bijdragen dan werknemers (en hun werkgever voor hen) met dezelfde bruto-inkomsten. Maximaal 20,5%, en bovendien degressief en geplafonneerd, versus 38,07% (13,07% + 25%). Maar kunnen zich uiteraard extra en potentieel fiscaalvriendelijk verzekeren. Is het daarmee geweldig? Neen, maar zonder meer zitten zeuren helpt ook niemand vooruit.

Show thread

Voor je begint: ik heb ook een – ongetwijfeld bescheidener – beursportefeuille. Staan hier ook twee BMW’s voor de deur, al is dat veeleer toevallig zo gekomen. Een harde werker ben ik evenwel nooit geweest, ’t zal dat zijn.

Show thread

Heeft tijd.be/tijd/algemeen/tien-gel gebookmarkt.

Bezit ‘enkele’ appartementen, drie oldtimers en een beursportefeuille, maar kent het verschil niet – of wil het niet kennen – tussen belastingen en sociale zekerheid.

> Harde werkers worden bestraft met hoge belastingen, die vervolgens te vaak worden omgezet in uitkeringen voor mensen die daar niets voor moeten doen.

(ochtendgrijs.be/notes/74959792)

Heeft tijd.be/markten-live/nieuws/aa gebookmarkt.

Dít bedoel ik dus: Belgische beleggers waren ‘nooit eerder’ zo somber. Dat zou blijken uit de ‘beleggingsbarometer’ van ING, die – en let nu op! – in februari nog ‘Belgische beleggers geloven weer in de beurs’ kopte. Nochtans kun je met 100% zekerheid veel beter nu instappen dan eind februari.

(ochtendgrijs.be/notes/bf1f57a3)

Heeft tijd.be/vastgoed/mijn-woning/w gebookmarkt.

Euh, wat? Investeren in aandelen is vandaag veel en veel minder risicovol dan enkele maanden geleden.

> [D]oor de daling van de beurzen de voorbije weken is voor velen investeren in aandelen geen alternatief [voor investeren in vastgoed].

(ochtendgrijs.be/notes/456a842a)

Heeft apache.be/2020/04/11/privaat-v gebookmarkt.

Nogal wat kritiek in deze Week van Apache, op private equity, en grote bedrijven Philips en G4S. Terecht, vast, maar ’t is wél de politiek die steeds opnieuw klaarstaat om ze te bedienen.

(ochtendgrijs.be/notes/74b262c2)

Heeft apache.be/2020/04/09/armoede-c gebookmarkt.

Voor minstens een deel daarvan, lijkt me, is er het overbruggingsrecht.

> Volgens Meeuws gaat het om kleine zelfstandigen, mensen die van interimjob naar interimjob hoppen, flexwerkers, en tal van anderen die in een onzeker of tijdelijk statuut waren tewerkgesteld.

(ochtendgrijs.be/notes/2dc4c378)

Heeft apache.be/2020/04/08/coronacri gebookmarkt.

Een waarheid als een koe, maar wat koop je ervoor? (Het gaat erom, dat spreekt, dat je met oorlogsretoriek best erg oplet, en met bepaalde noodmaatregelen nog meer.)

> Wij zijn niet de vijand van het virus, maar zijn habitat.

(ochtendgrijs.be/notes/504cf48f)

Heeft demorgen.be/nieuws/met-de-hand gebookmarkt.

Ik laat, ook voor zuurdesembrood, gewoon de broodbakmachine het gros van het werk doen, hoor. Al jaren.

> Na de maatregelen ga ik allicht weer naar de bakker moeten, omdat dit nogal tijdrovend is.

(ochtendgrijs.be/notes/a5589bf0)

Heeft economieblog.be/wordpress/test gebookmarkt.

Wel, dat zijn er — bij benadering en op m’n gezinsleden na — _exact_ nul.

> … je contacten van de voorbije twee of drie weken.

(ochtendgrijs.be/notes/a487a61e)

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!