Zo. Ik krijg eigenlijk nooit online advertenties te zien.

> [T]echbedrijven verdienen geld aan je aandacht. Hoe langer je er aanwezig bent, hoe meer advertenties je te zien krijgt.

demorgen.be/tech-wetenschap/ho

(ochtendgrijs.be/notes/8e7b9b07)

Denk dat ik eindelijk weet wat ik later worden wil.

> [Hytners] boek ‘Consiglieri, Leading from the shadows’ is een pleidooi voor de nummers 2 in het zakenleven, de sportwereld en in de politiek.

demorgen.be/meningen/politici-

(ochtendgrijs.be/notes/67984435)

> Waar je niet veel van het systeem verwacht, gaat er een soort logica spelen die deskundigen vaak over het hoofd zien: je probeert er voor jezelf het beste uit te persen.

decorrespondent.nl/11791/waaro

(ochtendgrijs.be/notes/22cf48bb)

Wacht. Dus al wat daarvoor nodig was, is (verplicht) thuisblijven? Hetgeen ik ook zo al maanden (jaren, red.) deed?

> Hoopgevend: reproductiegetal zakt opnieuw onder 1.

demorgen.be/nieuws/live-corona

(ochtendgrijs.be/notes/7671ce47)

Van de lui die het bijna vier jaar lang ongegeneerd over het ‘Trump-effect’ hadden. 🤷

(ochtendgrijs.be/notes/d73e4e2f)

Show thread

Dat we ’t morgen wel gaan zien. Als er dan al iets te vertellen valt. Vandaag, daarentegen, is er over dit onderwerp letterlijk géén nieuws.

> Wat zeggen de peilingen één dag voor de verkiezingen?

demorgen.be/nieuws/trump-versu

(ochtendgrijs.be/notes/c43bfef6)

Zijn nog dik 100 IC-bedden beschikbaar, en dan zou zo’n koopzondag geen goed idee zijn? _Sad._

(ochtendgrijs.be/notes/832119ed)

Flutmedia: ‘Wat mogen we van een tweede lockdown verwachten?’ Wacht f—king een half uur, dan weet ge het.

Hatelijker dan ‘brekend’ nieuws is het dan maar verzinnen.

(ochtendgrijs.be/notes/65c6682e)

Mooi dat men uitgaat van een eenmalige investering van 10 000 euro. (Niets houdt je tegen om jáárlijks 10 000 euro _[of meer, red.]_ in te leggen.)

> Hoeveel brengt zo’n 5 à 7 procent per jaar op de lange termijn op?

spaarvarkens.be/het-rendement-

(ochtendgrijs.be/notes/f4056a51)

Die is ook miljonair, hoor. (Niks mis mee!)

> Hedebouw had liever de linksere Bernie Sanders gezien. ‘Maar als je geen miljonair bent, kun je niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen.’

hln.be/dossier-vs2020/joe-bide

(ochtendgrijs.be/notes/1ee2015b)

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!