dat er een Russische shoegaze-schuine-streep-postrockband bestaat die … Blankenberge heet. blankenberge.bandcamp.com/

(ochtendgrijs.be/notes/f9dc11fd)

Alsof die klimaatontkenners géén factuurontkenners zijn.

> In het gepolariseerde debat over de groene omslag zijn er klimaatontkenners, maar nog meer factuurontkenners.

tijd.be/dossier/weekboekpoliti

(ochtendgrijs.be/notes/844ab8db)

Weet ge wat ik gebruik om op mijn blogje bij te houden hoeveel lezertjes welke paginaatjes bezoeken en waar ze dan vandaan komen en zo? (Helegans niks, dat interesseert me geen drol.)

(ochtendgrijs.be/notes/04f56aa3)

Zal ’t gaan, ja? (Serieus, wat voor rommel is dit?)

> Op de middelbare school was hij al de klassieke computernerd die liever boeken over de programmeertaal Java las dan romans.

tijd.be/markten-live/homepage/

(ochtendgrijs.be/notes/150aa861)

> Twitter’s interface was very intentionally designed to maximize the amount of time per day a person spends online. The Fediverse really doesn’t need that, but it has it anyway.

njms.ca/posts/ethical-anti-des

(ochtendgrijs.be/notes/c7a83479)

Show thread

Lieve tweeps, vergeet niet iedereen met wie je ’t ook maar een béétje oneens bent boos te quotetweeten, hé. Je nodeloos opjagen is niet alleen goed voor je, je helpt er ook de aandeelhouders mee.

(ochtendgrijs.be/notes/e35c3709)

En natuurlijk meteen twijfelen. Nergens voor nodig, zo blijkt:

> Vernoemen is standaardtaal in België in de betekenis ‘noemen, vermelden’.

vlaanderen.be/taaladvies/verno

(ochtendgrijs.be/notes/d93277f4)

Show thread

Deze nog eens van onder het stof halen.

> Je denkt het spel te hebben gespeeld zoals ‘iedereen’ dat doet. Met branie heb je je hand overspeeld. En dan moet je jezelf trachten te redden.

demorgen.be/meningen/dit-is-ni

(ochtendgrijs.be/notes/4e2f17dc)

Nou, ik weet het zo niet, hoor. ‘Het verhaal van Mosler leest als een filmscript. Als langharige kreeg hij na een stevige knipbeurt in de jaren 1970 een baan in de financiële sector.’

demorgen.be/nieuws/onmetelijke

(ochtendgrijs.be/notes/f948ab52)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!