Follow

Weinig van gemerkt. Tijdens de heetste 19 juli ooit – in Retie was de weg zelfs opengebarsten – netjes aan 4,6 l/100 km naar huis gereden.

> Niet alleen de motor, ook de airco zorgt voor extra verbruik en verminderde prestaties tijdens de zomer.

hln.be/drive/daarom-verbruikt-

(ochtendgrijs.be/notes/d15476bf)

En daarom moet ik ’ns lachen met de lui die zich tegen 100 km/u op de snelweg verzetten met ‘zullen we anders ineens ook de airco uitschakelen?’

Ik heb voor de lol eens opgezocht wat een BMW 320e (theoretisch geen ‘nephybride’) zou verbruiken, en met mijn snelwegritten in het achterhoofd lijkt een ‘equivalent’ (dus bezine plús elektrisch) verbruik van 4,6 l/100 km niet onrealistisch. Exact evenveel als mijn huidige bijna 10 jaar oude 318d, dus. Ik blijf nog even zitten.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!