‘Iedereen.’ Iedereen is angstig, iedereen gaat ten onder aan de onmenselijk hoge inflatie, niemand kan nog een huis betalen, of benzine, of hogere studies, of brood. En in werkelijkheid is het nog véél erger.

‘“De oorlog in Oekraïne heeft de urgentie van het klimaat verdrongen”: waarom iedereen rond u angstig is’
demorgen.be/nieuws/de-oorlog-i

(emphasis mine) ‘De scène is tekenend voor de *dramatische* situatie op de Vlaamse huizenmarkt. […] Jonge koppels met een doorsneebudget van 350.000 euro grijpen steeds vaker naast hun droomwoning.’

Ook: dan is dat niet langer een doorsneebudget. (Plus, je hebt jarenlang bijna gratis kunnen lenen. Vroeger betaalde je 100.000 voor een huis en alsnog 350.000 aan rente en noem maar op. En weet je wie die meerwaarde op zak steekt? [Niet de banken. Je ouders. Die met hun miezerige pensioentje, ja.])

Follow

Blijkt het met die onbetaalbaarheid al die tijd wel mee te vallen.

‘De stijgende hypotheekrente en de historisch hoge prijzen van vastgoed maken dat gezinnen even diep in hun [maandelijkse] budget moeten gaan voor een woning als op de vooravond van de financiële crisis.’ tijd.be/politiek-economie/belg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!