Veronderstel, puur hypothetisch en zo, dat een stel tweeverdieners maandelijks zesduizend euro binnenbrengt, en er vijfentwintighonderd uitgeeft. En dat de inflatie tien – maar twaalf mag ook – percent bedraagt en de lonen met tien percent stijgen. Dan boet hun spaargeld misschien aan koopkracht in, maar gaan ze er op maandbasis, in absolute termen dan toch, op … _vooruit_.

Snap ook de getuigenis niet van die vrouw in armoede die €900 _per maand_ aan energie kwijt is. Daar doen wij, met z’n vieren in onze steenoude boerderij, zelfs vandaag een halfjaar mee.

Normaal betaal ik €50/maand voor elektriciteit – laat die flinke eindafrekening maar komen, geef ik geen drol om.
Wel, deze maand kríjg ik vijftig euro (‘op deze factuur werd de federale verwarmingspremie van €100 toegepast’).

Welk begrotingstekort? (Maar serieus: stop met cadeaus uitdelen aan rijke mensen.)

En dan zou er nog een stookoliepremie van €200 volgen … Heb in maart of april voor €1800 ingedaan, genoeg voor een heel jaar. Ja, da’s duurder dan in het voorjaar van 2020 – toen was het €1000 of zo voor wel anderhalf jaar – maar nog steeds uiterst betaalbaar. Houd uw premie.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!