Hoe zou dat werken? Je prijzen verhogen, dat ís inflatie. ‘Misbruiken bedrijven inflatie om winst te vergroten?’ apache.be/2022/05/13/misbruike

Follow

Ik bedoel maar, als consumenten bereid zijn die hogere prijzen te betalen en die blijkbaar volstaan om ondanks een afkalvende vraag meer winst te maken, is dat dan ‘misbruiken’? (In een markt waar nieuwkomers relatief eenvoudig kunnen toetreden enz., natuurlijk. The idea being dat als daar zomaar geld te rapen valt, het niet lang wachten is op concurrenten die net onder je prijs gaan zitten. En als dat niet kan net omdat er tekorten zijn en noem maar op, dan is de vraag uiteraard al beantwoord.)

Het artikel maakt ook gewag van prijsafspraken (dat mag niet!) en (zoals ik al vreesde) groeiende marktmacht (misschien moet het opbreken van [bijna-]monopolies maar weer ’ns een dingetje gaan worden).

Ge ziet, ik ben nog geen doldwaze libertariër, hé.

Ik wil maar zeggen: natuurlijk zijn prijsafspraken misbruik, maar dat is ook zo wanneer de inflatie nul bedraagt, hoor. En iets soortgelijks geldt voor toegenomen marktmacht. Eerder onderzoek, t.t.z. van enkele jaren terug, wees al uit dat de zogenoemde taxshift van toen vooral extra winst en amper extra banen had opgeleverd.

Kijk! noahpinion.substack.com/p/gree

Straks ’ns helemaal lezen, maar ik denk dat we hetzelfde denken. Bedrijven kunnen niet zomaar hun prijzen tot in het oneindige optrekken, want concurrentie en zo. En zelfs in een (bijna-)monopolie druipen klanten uiteindelijk gewoon af. ‘Gewoon meer winst maken’ door artificiële schaarste te creëren houdt weinig steek.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!