Vind ik dus niet (maar ik beleg dan ook niet in cryptomunten). ‘Ongeveer 25.000 dollar in één week verliezen is enorm zuur’
tijd.be/markten-live/analyse/d

Follow

Tijdens de initiële coronacrash ook meegemaakt. Lekker blijven bijkopen. ETF’s dan, en zodoende een piepklein aandeel in duizenden echte bedrijven met echte fabrieken en echte machines en echte werknemers, die echte producten aan echte klanten verkopen, voor echt geld dat na aftrek van kosten en belasting hun aandeelhouders toekomt. Me likey. Níét gekocht: ‘coins’ die de dollar volgen of de scheetjes van Paris Hilton.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!