Hoezo zou je wat moeten doen? Na een flinke daling zijn aandelen vrij letterlijk *minder* risicovol dan tevoren – ah, ja, want op z’n minst díé terugval heb je al gehad. (Dat het nóg omlaag kan? Ja, dat kon het een jaar geleden ook. Meer nog, het ís uitgekomen. 😄)

‘Wat doe je best als je geld op de beurs hebt staan? Geldexpert Paul D’Hoore geeft advies’
hln.be/geld/wat-doe-je-best-al

Follow

Wij kopen lekker bij, elke maand opnieuw, nu alweer een kleine tien jaar. Nog dertig te gaan.

Zie ook tijd.be/markten-live/analyse/w. ‘Winnaars verkopen druist in tegen een oude beurswijsheid’: klopt, als je een verdere daling meent te kunnen voorspellen en het je om cash te doen is, kun je net zo goed je verliezers van de hand doen.

Ook zonder extra cash overleven we dit wel. Spaarbuffer bedraagt zes maanden loon, genoeg om me, aan de huidige prijzen, nog een goeie twintig jaar te verwarmen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!