‘Als we de jaarlijkse kosten van de onderliggende trackers en de beheerskosten van de portefeuilles optellen, liggen de totale kosten van het product doorgaans tussen 1 en 1,5 procent per jaar.’
tijd.be/netto/analyse/bankiere

Follow

Koop je bij bijv. Saxo voor pakweg €4.000 van een ETF, dan kost dat net geen tien euro plus taks (maar die zit hier ook niet in). Doe je dat 10 keer per jaar, dan is dat €100. Die tracker zelf kost max. 0,5%, dus als je €100.000 belegd hebt is dat nog eens €500 – die betaal je niet zelf, maar zit in de koers verrekend. Dat lijkt me minder dan €1.000 à €1.500, voor iets wat eigenlijk niks voorstelt. Zelfde wanneer je €200k hebt: dan is het €1.100 (zelf) vs. €2.000 à 3.000 (laten beleggen).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!