Dit jaar al voor €43.331 aandelen (en trackers) gekocht. Zeg nu nog ’ns dat ik gierig ben. 😄

‘In de VS noteert de S&P500-index 13 procent lager dan begin dit jaar. Nasdaq verloor zelfs 20 procent, omdat technologieaandelen erg rentegevoelig zijn. De brede Europese aandelenindex Stoxx600 kon de schade beperken tot 9 procent.’ tijd.be/dossiers/de-verdieping

Heb zelf bijna altijd _meer_ cash dan verstandig is. Nu dus flink bijkopen. En dan nog en nog en nog, los van dalen of stijgen. (DCA FTW!)

> Momenteel mijn kaspositie opgebouwd naar 8% wat tegen eind deze maand verder moet oplopen naar 10–13%. Wat cash opbouwen als belegger nu kan geen kwaad.

nitter.geekcompass.com/Finance

Follow

Kijk, ‘beste beursdag in twee jaar tijd’.

> De brede beursbarometer S&P500 won 3 procent, een dagwinst die niet meer gezien werd sinds het voorjaar van 2020.

tijd.be/markten-live/nieuws/al

Op Twitter heb ik even een draadje gehad waarin ik dit soort nutteloze feitjes bijhield.

Hoe dan ook, ik geloof dat het ‘A Random Walk Down Wall Street’ was waar ergens te lezen valt dat al die beurswinst, op middellange termijn gemiddeld 7–8% per jaar, helemaal tot nul gereduceerd wordt als je die tien of zo echt beste dagen per jaar niet in de markt zit.

En dus blijft een simpele mus als ik maar gewoon geïnvesteerd. Niks in- of uitstappen. Almaar bijkopen.

Gaat het natuurlijk gelijk daarna steil bergaf … Afijn, no worries, voor *netto-kopers* van aandelen zijn lagere koersen net *goed*, maar dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!