Follow

Slaat ook gewoon nergens op. Was de historische S&P-return geen 7% of zo? Da’s een verdubbeling elke tien jaar.

> What goes up, must come down. Het is een oude beurswijsheid, die echter de voorbije jaren haar relevantie verloren lijkt te hebben.

tijd.be/opinie/commentaar/een-

(ochtendgrijs.be/notes/b0bdb671)

Zo. Net ging het nog over aandelenkoersen.

> De tekenen van de gekte zijn nochtans alom te zien. In de aanhoudende vastgoedhausse, in de rush op cryptomunten, in de hype van blancochequebedrijven, in de hoge prijzen die betaald worden voor NFT’s, virtuele kunstwerken.

Nah, hoop al langer op een nieuwe, stevige dip. Bijkopen en zo. Maar vergeet niet dat we nog maar net een daling van 40% of zo hebben gehad, in maart ’20.

> Iedereen vindt het geweldig, dit waanzinnige feest dat wel eindeloos lijkt voort te gaan. Maar de ervaring leert dat er ooit een einde aan komt. Abrupt zelfs.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!