Follow

Als antwoord op brainbaking.com/post/2021/06/w.

Wel, Hoss is de – let op, beetje oneerbiedig woord – ‘dikzak’ uit Bonanza, een legendarische tv-reeks. Herman Brusselmans heeft het in zijn ‘De terugkeer van Bonanza’ – een van de weinige boeken die ik van ’m las – overigens stelselmatig over ‘_dikke_ Hoss’ (‘big Hoss’).

(ochtendgrijs.be/notes/6aa27d61)

@ochtendgrijs Maar eerlijk, wie noemt zijn zoon nu zo in een introgeneriek dat honderden keren mogelijks wereldwijd wordt uitgezonden? Mijn vrouw zegt trouwens altijd "ik heb spijt van die praline" wanneer ze naar die show kijkt 😄

@wouter Ik volg natuurlijk de reeks niet, maar de ‘echte’ Hoss is, als ik het me tenminste goed herinner, echt zo’n lamme goedzak. Levensgenieter. Verlegen. Hoog teddybeergehalte, kortom. Afijn, of hij wou z’n zoon een keer goed liggen hebben, dat kan natuurlijk ook. 😄

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!