Follow

Écht lang geleden zegde ik op Twitter eens dat miljardairs vooral hoerenchance hebben gehad, een beetje zoals lottowinnaars. Dat, kortom, hard werken een nodige noch voldoende voorwaarde is voor financieel succes. Antwoordt er natuurlijk gelijk zo’n clown dat ‘als het allemaal zo makkelijk is, waarom is dan niet iedereen rijk?’ (Gast! Which word in ‘hoerenchance’ verstaat gij niet?)

(ochtendgrijs.be/notes/72a20bb7)

Als antwoord op ochtendgrijs.be/notes/72a20bb7.

Nu, misschien ís dat het enige verschil tussen een eenvoudige euromiljonair – ik, zo tegen het eind van m’n carrière en als het wat meezit – en iemand die _minstens duizend (!) keer meer_ bezit: gewoon hard werken. Ik bedoel, het kán; zelf heb ik nog niet echt geprobeerd.

(ochtendgrijs.be/notes/579f0bb8)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!