Follow

Heeft tijd.be/dossiers/coronavirus/e gebookmarkt.

Bepleiten ‘het ontvetten van de staat’, maar beladen hem maar wat graag onnodig met schulden. (Ah, ja, ‘we betalen immers genoeg’. Laat ze in de uitkeringen _voor anderen_ maar snijden.)

> Diverse accountants bevestigen aan De Tijd dat een deel van hun klanten het niet nauw neemt met de letter en de geest van de steuncriteria.

(ochtendgrijs.be/notes/d027d09d)

Betwijfel ten zeerste dat dit een typisch Belgische ‘ziekte’ is (maar da’s Stefaan Michielsen voor je). ‘Het plunderen van de staatskas, daar hebben weinig Belgen een gewetensprobleem mee. Het algemeen belang, daar maalt niemand om. Hoe het gat in de overheidsfinanciën wordt gedicht, is een zorg voor anderen. Dat is de Belgische ziekte. Iedereen probeert zich zoveel mogelijk te laven aan de geldfonteinen van de overheid.’ tijd.be/opinie/commentaar/belg

Ook de laatste alinea’s spreken boekdelen. Wanneer een parlementaire meerderheid een wet aanneemt die niet met de overtuiging van de auteur strookt, ‘misbruikt’ ze de afwezigheid van een ‘sterke’ regering—lees: een regering die op ... een parlementaire meerderheid kan buigen. En dan je kun je het iemand natuurlijk niet langer kwalijk nemen dat hij of zij gaat frauderen. Komaan, zeg. Ownership, jongens. Je staat zélf in voor je gedragingen, ook al gebeuren er rondom je de gekste dingen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!