Heeft apache.be/2020/05/26/lachaert- gebookmarkt.

Onder welk van die twee valt “de invoering van een verplichte gemeenschapsdienst voor werkzoekenden”?

> “Er zijn altijd mensen binnen de partij die meer klassiek liberaal zijn, of sociaal-liberaal. Het is niet mijn bedoeling om dat allemaal uit elkaar te trekken”, vertelt Lachaert aan Apache.

(ochtendgrijs.be/notes/63a5e45a)

Laat me raden. Wat we naar aanleiding van deze crisis écht nodig hebben, is ... een lastenverlaging voor ‘wie onderneemt’?

Show thread

Heeft demorgen.be/politiek/machtige- gebookmarkt.

Wat wil dat nog zeggen, dan?

> Het zit meer in de stijl, aanpak en persoonlijkheid van de twee kandidaten. De Oostendenaar staat voor een linkser, stedelijker liberalisme, de man van Merelbeke kleurt meer ‘economisch’ donkerblauw.

(ochtendgrijs.be/notes/f0953c27)

Ook de laatste alinea’s spreken boekdelen. Wanneer een parlementaire meerderheid een wet aanneemt die niet met de overtuiging van de auteur strookt, ‘misbruikt’ ze de afwezigheid van een ‘sterke’ regering—lees: een regering die op ... een parlementaire meerderheid kan buigen. En dan je kun je het iemand natuurlijk niet langer kwalijk nemen dat hij of zij gaat frauderen. Komaan, zeg. Ownership, jongens. Je staat zélf in voor je gedragingen, ook al gebeuren er rondom je de gekste dingen.

Show thread

Betwijfel ten zeerste dat dit een typisch Belgische ‘ziekte’ is (maar da’s Stefaan Michielsen voor je). ‘Het plunderen van de staatskas, daar hebben weinig Belgen een gewetensprobleem mee. Het algemeen belang, daar maalt niemand om. Hoe het gat in de overheidsfinanciën wordt gedicht, is een zorg voor anderen. Dat is de Belgische ziekte. Iedereen probeert zich zoveel mogelijk te laven aan de geldfonteinen van de overheid.’ tijd.be/opinie/commentaar/belg

Show thread

Heeft tijd.be/dossiers/coronavirus/e gebookmarkt.

Bepleiten ‘het ontvetten van de staat’, maar beladen hem maar wat graag onnodig met schulden. (Ah, ja, ‘we betalen immers genoeg’. Laat ze in de uitkeringen _voor anderen_ maar snijden.)

> Diverse accountants bevestigen aan De Tijd dat een deel van hun klanten het niet nauw neemt met de letter en de geest van de steuncriteria.

(ochtendgrijs.be/notes/d027d09d)

Heeft demorgen.be/meningen/en-toen-k gebookmarkt.

> Wanneer iemand spreekt over dé allochtonen, dé moslims, dé vrouwen, dé transgenders, dan mag ik mijn gezicht niet afwenden in de opgeluchte wetenschap dat ik niet betrokken ben. Integendeel. Ik moet begrijpen dat hij het ook over mij heeft.

(ochtendgrijs.be/notes/c4fa941f)

Gelukkig voor hen kunnen we vandaag met verse schulden de ondernemingen redden om daarna flink te gaan snijden in de sociale zekerheid, want de overheid had gedurende de zogenaamde vette jaren maar voldoende reserves moeten opbouwen en zo, zoals een degelijk geleid bedrijf. Het is immers ‘nu niet het moment om cadeaus uit te delen’.

Show thread

Heeft tijd.be/politiek-economie/belg gebookmarkt.

Zijn het die bedrijven waarvan de toplui steevast austeriteit voorstaan?

> Een op vier Vlaamse bedrijven heeft onvoldoende geld voor heropstart.

(ochtendgrijs.be/notes/2d63b41a)

Da’s dan wel weer gewoon waar, ook omdat de minste afwezigheid een doktersattest vereist. (Slim, van de huisartsenlobby.) ‘In België hebben we vaak de neiging om naar het werk te gaan als we “een beetje ziek” zijn, wat in deze omstandigheden absoluut niet kan.’

Show thread

Heeft demorgen.be/nieuws/moeten-we-s gebookmarkt.

Deden wij al voor de lockdown. (Ik bedoel, niet dat dat zó geweldig is, maar … wat voor belachelijke titel is dat eigenlijk?)

> Moeten we straks onze koorts laten meten voor we gaan werken?

(ochtendgrijs.be/notes/61d41c35)

Heeft tijd.be/opinie/column/Virale-h gebookmarkt.

> Als het goed gaat, hanteren [bedrijven] de marktlogica. Als het slecht gaat, willen ze steun en gered worden door klanten, medewerkers of een bail-out. [….] Wat gebeurt er als de crisis voorbij is? Terugschakelen tussen registers doe je niet ongestraft.

(ochtendgrijs.be/notes/9b26c47d)

Heeft demorgen.be/nieuws/hans-bourlo gebookmarkt.

Kijk, dat zegt de Waalse overheid dus ook over wapenleveringen aan pakweg de Saudi’s.

> ‘Als De Efteling heropent, kunnen wij toch niet achterblijven?’

(ochtendgrijs.be/notes/38167833)

‘Gebruik geen kraantjeswater voor het wassen van je auto’, horen we, een erg natte februari ten spijt, voor het derde jaar op rij. Zij het in april en niet in augustus.

(ochtendgrijs.be/notes/a34c3442)

Heeft decorrespondent.nl/11180/nog-e gebookmarkt.

> In de vraag zat alle morele leegte van veertig jaar vermarkting van het publieke belang samengebald: mensen luisteren naar u _en wat krijgen ze ervoor terug?_

(ochtendgrijs.be/notes/e775152e)

Heeft tijd.be/markten-live/live-blog gebookmarkt.

Min 1,8 procent voor de S&P 500? Euh, enkele weken geleden waren dagverliezen van zes procent nog de normaalste zaak op aarde.

> Olieschok treft beurzen[.]

(ochtendgrijs.be/notes/42413a59)

Heeft demorgen.be/politiek/de-voorsp gebookmarkt.

Daar hád-ie nog gezeten, was hij er, bang voor het Belang, niet plots gaan lopen.

> Ik had graag in de regering gezeten, maar in het leven krijg je niet altijd wat je wil”, vertelde Theo Francken een week terug in Het Laatste Nieuws.

(ochtendgrijs.be/notes/d980673b)

Heeft tijd.be/markten-live/nieuws/al gebookmarkt.

Wat jammer, beste Tijd. ‘Te allen prijze’ is nochtans snel even gegoogeld. vrttaal.net/taaladvies-taalkwe

> [Handelaars] willen ten alle prijzen (sic) vermijden dat ze in mei vaten olie fysiek olie (sic) in ontvangst moeten nemen[.]

(ochtendgrijs.be/notes/be29bb6e)

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!