Mol, zo blijkt. ‘Het helpt niet dat we een verstedelijkt land met een hoge bevolkingsdichtheid zijn. [...] Waar stopt Antwerpen? De stadsgrenzen? Ekeren? Brasschaat?’ tijd.be/politiek-economie/belg

Dat in De Morgen vandaag is het derde of zo artikel op een week tijd dat ik over Starship Troopers lees. (Blijkt vorige week in de Volkskrant – ook DPG Media – te hebben gestaan en letterlijk geïnspireerd door een essay dat begin van de maand verscheen, dus dat kan. Meer nog, dat laatste hebben die andere stukjes er waarschijnlijk gewoon mee gemeen.)

‘Als er één algemene theorie is binnen de politieke economie, dan is het dat wat goed klinkt voor de kiezers, vaak niet de beste manier is om problemen op te lossen.’ decorrespondent.nl/11430/het-v

De Knack-site is toch echt ongelooflijk. Ben je _als abonnee_ aangemeld, blokkeert uBlock Origin, met default instellingen, nog steeds ruim 200 requests, op één pagina. (Toegegeven, dat nummer is zo hoog omdat er op de achtergrond elke paar seconden ’n extra request plaatsvindt, maar toch. Waarom?)

(ochtendgrijs.be/notes/3c680a85)

Nu moet u weten dat ik in 2019 (in België) exactement €241,26 aan dividendbelasting heb betaald.

Show thread

Niks, in bijna alle gevallen en tendentieuze titels ten spijt. Wordt op een of andere manier níét vermeld: dat evenwel tot 240 euro aan roerende voorheffing op dividenden kan worden gerecupereerd. ‘Bij de uitbetaling van uw intresten of dividenden zal uw bankier roerende voorheffing inhouden. En die voorheffing is bevrijdend, wat betekent dat u hebt afgerekend met de fiscus.’

‘Wat wil de fiscus weten van uw beleggingen in België?’ tijd.be/netto/belastingen/aang

(ochtendgrijs.be/notes/6fb6011b)

‘Politici en media scheppen een beeld van de werkelijkheid dat het gedrag van de kiezers stuurt. Je mag er nooit van uitgaan dat elke kiezer in staat is om de onzin te doorprikken en te zien waar het echt om gaat. De kiezer wordt gemanipuleerd.’ demorgen.be/nieuws/er-staat-ni

Waarom zou je als fietskoerier onbelast 6000 euro willen bijverdienen wanneer je ook, ik zeg maar wat, als webdesigner een volledig belast veelvoud daarvan kunt bijverdienen? Niet je belastingtarief telt, hé, maar het bedrag onderaan de streep.

Show thread

Wat ’n onzin weer. Betaal liever zoveel mogelijk belasting, 50% dus, en verdien ineens ook véél meer dan de bovengrens. ‘Betaal zo weinig mogelijk belastingen op uw bijverdienste’ tijd.be/netto/belastingen/aang

Is ‘oliesector’ een het-woord? Is ‘mogelijks’ algemeen Nederlands? En da’s dan een artikel dat elders al is verschenen. ‘Covid-19 heeft de oliesector een klap uitgedeeld die het (sic) mogelijks (sic) nooit meer helemaal te boven komt.’ apache.be/2020/06/15/de-weg-na

Heeft knack.be/nieuws/belgie/het-wor gebookmarkt.

En dan hebben we ’t over de bijzonder gebrekkige toegankelijkheid van allerhande overheidssites nog niet gehad. (Da’s ook ‘openbare ruimte’, hé.)

(ochtendgrijs.be/notes/a7c9825f)

Nog: tegen semantische non-discussies, vóór quota. Onze samenleving is potdorie zo divers als de Canadese, maar dat gegeven zie je in het lerarenkorps of de ambtenarij hier veel en veel minder weerspiegeld – en dat is schadelijk (ja, óók voor bijvoorbeeld werkgevers, of de staatskas). orhanagirdag.com/zwarte-lijst/

Show thread

Gedurfd, doch niet geheel onwaar: 'Niet gediscrimineerd worden is geen privilege, het is de standaardstatus waarvan iedereen zou moeten genieten. [...] Het echte voorrecht is dat van mensen die kunnen wegkomen met wangedrag, belastingontduiking, grote misdaden[.]'

Show thread

'Wat we vandaag nodig hebben in België, en in andere Europese landen, is niet een verandering in hoe blanken zich noemen, of een nieuwe etiquette om over bepaalde onderwerpen te spreken. Wat we nodig hebben zijn afdwingende maatregelen vanuit het beleid om discriminaties aan te pakken op gebieden zoals werk, onderwijs en huisvesting.' knack.be/nieuws/belgie/discrim

Heeft apache.be/2020/05/26/lachaert- gebookmarkt.

Onder welk van die twee valt “de invoering van een verplichte gemeenschapsdienst voor werkzoekenden”?

> “Er zijn altijd mensen binnen de partij die meer klassiek liberaal zijn, of sociaal-liberaal. Het is niet mijn bedoeling om dat allemaal uit elkaar te trekken”, vertelt Lachaert aan Apache.

(ochtendgrijs.be/notes/63a5e45a)

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!