Merkte gisteren dat de algemene RSS-feed op deze site ook voor gewone “notes” nog titels vermeldde. (In de note-specifieke feed was dat – zoals het hoort – niet het geval.) Da’s nu opgelost. Meteen heb ik ook Atom en andere feeds (dan RSS2) uitgezet. Die feeds, die WordPress in principe automatisch genereert, liepen immers niet via mijn aangepaste template.

(ochtendgrijs.be/notes/31816d8a)

1. Niet als je het ‘verstandig rechts’ vraagt.

2. Maak daar alsjeblieft ‘de vrije burger beschermen’ van, tout court. Niet alleen de staat vertoont die ‘machtshongerige willekeur’.

> De vrije burger beschermen tegen de machtshongerige willekeur van de staat is dé kern van het liberale gedachtegoed, veel meer dan ‘belastingen zijn mèh’.

demorgen.be/politiek/het-jaar-

(ochtendgrijs.be/notes/d4ccb237)

Over de fiscaal gunstige zogenoemde derde pensioenpijler.

> De bijna 1,7 miljoen Belgen met een pensioenspaarfonds hadden eind vorig jaar een spaarpot van gemiddeld 12.734 euro. De verschillen zijn groot, want sommige landgenoten sparen nog maar één jaar en anderen al meer dan 30 jaar.

tijd.be/markten-live/nieuws/al

(ochtendgrijs.be/notes/2662162c)

Zo. Ik krijg eigenlijk nooit online advertenties te zien.

> [T]echbedrijven verdienen geld aan je aandacht. Hoe langer je er aanwezig bent, hoe meer advertenties je te zien krijgt.

demorgen.be/tech-wetenschap/ho

(ochtendgrijs.be/notes/8e7b9b07)

Denk dat ik eindelijk weet wat ik later worden wil.

> [Hytners] boek ‘Consiglieri, Leading from the shadows’ is een pleidooi voor de nummers 2 in het zakenleven, de sportwereld en in de politiek.

demorgen.be/meningen/politici-

(ochtendgrijs.be/notes/67984435)

> Waar je niet veel van het systeem verwacht, gaat er een soort logica spelen die deskundigen vaak over het hoofd zien: je probeert er voor jezelf het beste uit te persen.

decorrespondent.nl/11791/waaro

(ochtendgrijs.be/notes/22cf48bb)

Wacht. Dus al wat daarvoor nodig was, is (verplicht) thuisblijven? Hetgeen ik ook zo al maanden (jaren, red.) deed?

> Hoopgevend: reproductiegetal zakt opnieuw onder 1.

demorgen.be/nieuws/live-corona

(ochtendgrijs.be/notes/7671ce47)

Van de lui die het bijna vier jaar lang ongegeneerd over het ‘Trump-effect’ hadden. 🤷

(ochtendgrijs.be/notes/d73e4e2f)

Show thread

Dat we ’t morgen wel gaan zien. Als er dan al iets te vertellen valt. Vandaag, daarentegen, is er over dit onderwerp letterlijk géén nieuws.

> Wat zeggen de peilingen één dag voor de verkiezingen?

demorgen.be/nieuws/trump-versu

(ochtendgrijs.be/notes/c43bfef6)

Zijn nog dik 100 IC-bedden beschikbaar, en dan zou zo’n koopzondag geen goed idee zijn? _Sad._

(ochtendgrijs.be/notes/832119ed)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!