‘Wil je niet ’ns wat leuks doen, dan?’ Nou, ik kocht nog maar ’n jaar geleden een zitmaaier, reisde al tien keer naar Canada en heb een stuk of acht elektrische gitaren. Da’s wel even voldoende, hoor.

Show thread

Van ons beider salarissen gaat er typisch een min of meer op aan beursgenoteerde effecten. De rest is voor het huis, de kinderopvang, de auto, en op tijd en stond wat bouwmateriaal.

Show thread

Kijk, als dat zo is, koop ik zeker. (Dat deed ik sowieso al, en ik was eigenlijk niet meteen van plan om daar de komende dertig jaar verandering in te brengen.) ‘Blijf je verzetten tegen de neiging om deze dip te kopen, dit is echt anders. Dit gaat de groei in China lamleggen en de wereldeconomie besmetten.’ tijd.be/markten-live/nieuws/al

Ik denk spontaan aan Dilberts ‘Did you expect me to exceed your expectations?’ ‘ASM International heeft, zoals verwacht, de eigen verwachtingen ruim overtroffen in het vierde kwartaal van 2019.’

Nu heb ik niet per se wat tegen bezuinigen of de markt, integendeel. Als dat me vandaag de dag links maakt: prima!

Show thread

Openbare aanbestedingen. Door een centrumrechtse regering. Die streng bezuinigt. Die de markt wil laten spelen. En steeds opnieuw hetzelfde bedrijf met prachtopdrachten overstelpt. Want een monopolie is maar iets vies wanneer de overheid het er voor het zeggen heeft.

Show thread

Doe ik mijn BMW 318d Touring (2012) ook nooit meer weg, zie.

Show thread

Heeft tijd.be/sabato/auto/aan-de-zou gebookmarkt.

> Iedereen wil een Porsche of MG, maar die weerspiegelen de echte geschiedenis niet. Van de Peugeot 304 waren er duizenden. Dát is erfgoed.

(ochtendgrijs.be/notes/ee8df33b)

Neen, aan de stakkers moet alles worden doorgerekend, en dus moet Nederlandse taalles betalend en ‘gratis elektriciteit’ verdwijnen, maar individuen voor de uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk houden, ho maar! Dáárvan laten we gaarne de rekening aan de anders zo heilige belastingbetaler en zijn nazaten.

Show thread

Ook Het Laagste Nieuws weet de ‘100 voorstellen’ van afscheidnemend Open Vld-voorzitter Rutten weer te kaderen als ‘gaande van klassieke liberale tot erg groene maatregelen’. Alsof die twee categorieën elkaar grotendeels zouden uitsluiten.

Show thread

Nee, joh, alleen ‘donkerblauwe’ liberalen – sociaaldarwinisten, weet je – hebben het bij het rechte eind, want ‘aan het sterk verminderde tarief betaal ik nog te veel belasting en dát is er mis’. ‘Van producten de milieukost doorrekenen teneinde een echt vrije markt te bekomen? Aanslag op míjn vrijheid.’

Show thread

Heeft decorrespondent.nl/7731/lees-e gebookmarkt.

Even tussendoor: ook als (progressieve) liberaal moet je van zulke verspilling – van geld, van talent, van de toekomst van individuen, godbetert, van wie we vinden dat de overheid ze liefst zo min mogelijk in de weg legt – toch horendol worden?

> We besteden nu miljarden aan symptoombestrijding, terwijl honderdduizenden kinderen opgroeien in armoede. Een bizarre verspilling van menselijk talent.

(ochtendgrijs.be/notes/b6088ac5)

Bijna vergeten dat er ook een soortement brexitcrisis was. (Terzijde: wie deed het toen wél oké? ASIT en Thrombogenics, haha.) tijd.be/markten-live/nieuws-al

Show thread

Om 10 uur vanmorgen schreef De Tijd: 'Slechtste beursdag in een jaar'. Een uur of wat later is dat 'vier jaar'. Zou dit 'm zijn, de crash waarop iedereen zó wacht?

Show thread

In de laatste drie maanden van 2018 verloor de Nasdaq niet minder dan 17,5 percent. Het slechtste kwartaal sinds 2008.

Show thread

Never forget: netto-kopers van aandelen doen voordeel bij dalende koersen.

Show thread
Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!