In de vroege jaren ’90 zag ene Guy Verhofstadt in een kiessysteem naar Brits model ook een zekere oplossing voor het grote ongenoegen onder de bevolking.

> [A]ls we kijken naar Nederland, Duitsland, en Frankrijk, dan zien we dat de extreme partijen daar net zulke hoge percentages halen als bij ons[.]

demorgen.be/politiek/politicol

(ochtendgrijs.be/notes/99e84e7b)

Al twee jaar niet meer in Canada geweest. Mijn dochter was er nog nooit. Mijn zoon al twee keer, maar dat weet hij zelf niet (meer).

(ochtendgrijs.be/notes/988a41e4)

1 of 2 procent van mijn vermogen, dat voel zelfs ik, geen miljonair, niet.

> We moeten naar de toekomst kijken en de problemen nu oplossen. En als dat 1 of 2 procent van ons vermogen kost, waarom niet?

demorgen.be/nieuws/red-de-were

(ochtendgrijs.be/notes/f21abe1e)

Waarom er na ‘fomo’ een komma volgt, maar bijvoorbeeld niet voor ‘maar’? Wie weet! Terzijde: op school moesten wij ‘bang zijn’ zeggen, en geen ‘schrik hebben’. taaladvies.net/taal/advies/vra

(ochtendgrijs.be/notes/42f96d06)

Show thread

Ik ben in elk geval van plan om nog eens zeven jaar thuis te blijven.

> Wie zelf schrik heeft voor fomo, zoekt best een soort buddy, iemand die niet van plan is om op alle uitnodigingen in te gaan maar eerder wil doseren.

demorgen.be/nieuws/je-denkt-da

(ochtendgrijs.be/notes/043fadc7)

Heb ik er toch wat Barco bijgekregen. Ik wist dat de deadline voor het doorgeven van de dividendkeuze al even verstreken was, en dat ik ooit standaard voor nieuwe aandelen heb gekozen, maar niet dat dat nog altijd van toepassing was. Mooi.

(ochtendgrijs.be/notes/91a24af8)

Ook op jouw thuiswerkplek vind je tussen alle gitaaronderdelen nauwelijks nog iets terug, toch?

(ochtendgrijs.be/notes/368b266a)

Lijkt wel RSS, zo.

> Reedr helps you organize and read your newsletters all in one place.

(ochtendgrijs.be/notes/8216bce8)

> Inflation hysteria is always class war of one kind or another[.] “It’s about the wrong kind of people getting too much stuff.”

motherjones.com/politics/2021/

(ochtendgrijs.be/notes/3d4b5c85)

In volle grond zaaien, en jonge planten buiten afharden, zeggen mensen die in de tuin blijkbaar geen vogels hebben.

(ochtendgrijs.be/notes/02c0b736)

Als antwoord op brainbaking.com/post/2021/06/w.

Wel, Hoss is de – let op, beetje oneerbiedig woord – ‘dikzak’ uit Bonanza, een legendarische tv-reeks. Herman Brusselmans heeft het in zijn ‘De terugkeer van Bonanza’ – een van de weinige boeken die ik van ’m las – overigens stelselmatig over ‘_dikke_ Hoss’ (‘big Hoss’).

(ochtendgrijs.be/notes/6aa27d61)

Vanmorgen even vijftienduizend frambozenkevers gevangen. Afijn, vijftien of zo. Dit lijkt me geen strijd die je kunt winnen. (Neen, ik heb al even geen kippen meer.)

(ochtendgrijs.be/notes/25c586fc)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!