Heeft demorgen.be/nieuws/er-dreigt-g gebookmarkt.

Gelukkig hebben we zat thuiszittende entrepreneurs die vinden dat elke uitkering een wederdienst vereist.

> Intussen stelt zich ook in eigen land een probleem: de seizoensarbeiders, die voornamelijk uit Oost-Europese landen zoals Polen en Bulgarije komen, komen niet opdagen.

(ochtendgrijs.be/notes/bce5a8cc)

Hypotheekrenteaftrek? Woonbonus!
Rennen? Lopen!
Poetsen? Kuisen!
Lade? Schuif!
Bijtelling? Voordeel van alle aard!
Vermogensrendementsheffing? Niet van toepassing.

*het bewust zedig houdt*

Show thread

Verschijnen op de site van De Morgen steeds vaker artikels die zo uit de Volkskrant of Trouw geplukt werden, en da’s prima – synergieën, heet dat – maar in Vlaanderen zijn het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), en overdrachtsbelasting registratierechten. En dan valt dat dus op.

Toch even benadrukken, jegens ‘wie wil werken, kan werken’, dat ik ook vandaag nog gewoon zelf mijn centjes verdien.

Show thread

‘Ondanks’ mijn ‘technische’ achtergrond ben ik een beetje ’n taalfreak. Echt alles zoek ik op, en dus weet ik dat het ‘to-dolijstje’ is, ‘te allen tijde’ en ‘COVID-19-patiënt’.

(ochtendgrijs.be/notes/706317a6)

Dat pleit op alle mogelijke manieren voor een ‘kleinere overheid’, belastingverlagingen enzovoort, maar verwacht wel dat diezelfde overheid tegelijkertijd op duizend-en-een vlakken bijspringt. Niks efficiëntiestreven, maar letterlijk – en dan bedoel ik letterlijk letterlijk – het privatiseren van winsten en socialiseren van kosten.

Show thread

Heeft tijd.be/opinie/commentaar/bibb gebookmarkt.

Or is it? (Verbaast het nog dat net de ondernemingen, zogenaamd dé pleitbezorgers van de vrije markt, van de overheid een beloning vragen voor wie vandaag wil blijven werken? Kijken sinds jaar en dag met name naar die overheid om ‘de mensen netto meer te doen overhouden’.)

> [W]erknemers motiveren om aan de slag te blijven is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf.

(ochtendgrijs.be/notes/3d43f28b)

Covid 

Oké, misschien niet ‘enkele jaren’. Heel wat individuele aandelen – een ASM International, bijvoorbeeld – noteren nog steeds hoger dan een jaar terug.

Show thread

Heeft tijd.be/markten-live/nieuws/al gebookmarkt.

Sowieso een beter moment dan een maand, zes maanden, enkele jaren geleden. (Ja, zelfs al kan het nog steeds keihard bergaf.)

> Voor wie een portefeuille voor zijn pensioen wil samenstellen, is het volgens Van Houte een goed moment.

(ochtendgrijs.be/notes/610f1d96)

Met ‘dienstencheques’ kun je fiscaal voordelig beroep doen op een poetshulp. Nergens ter wereld zijn er zoveel (legaal) aan de slag. (Afijn, tot gisteren.)

Show thread

‘Wie had er verwacht dat Marokko zijn grenzen zou sluiten voor Europeanen[?]’

Show thread

Ja, ik ben de enige, euh, (zoekt op) ‘extreemlinkse ecoterrorist’ die vol in aandelen zit.

Show thread

Maar da’s de salariswagen helaas ook, en dat gedrocht blijft maar groeien. Durft men niet aan raken. T.t.z. Di Rupo deed dat, destijds, en de bijtelling op kleinere wagens ging, alle kritiek ten spijt, potdorie omlaag.

Show thread
Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!