Deze nog eens van onder het stof halen.

> Je denkt het spel te hebben gespeeld zoals ‘iedereen’ dat doet. Met branie heb je je hand overspeeld. En dan moet je jezelf trachten te redden.

demorgen.be/meningen/dit-is-ni

(ochtendgrijs.be/notes/4e2f17dc)

Nou, ik weet het zo niet, hoor. ‘Het verhaal van Mosler leest als een filmscript. Als langharige kreeg hij na een stevige knipbeurt in de jaren 1970 een baan in de financiële sector.’

demorgen.be/nieuws/onmetelijke

(ochtendgrijs.be/notes/f948ab52)

> Where’s that “working class GOP”? [E]ven with the minimum wage provision stripped out, every single Senate Republican voted no on the relief bill!

noahpinion.substack.com/p/bide

(ochtendgrijs.be/notes/dccd4163)

Terzijde: niemand die zich dit herinnert.

> Vlaamse Parlementsleden zullen vanaf mei vijf procent minder verdienen. Het gaat om een voorstel van onder andere Open Vld, dat unaniem werd goedgekeurd.

vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/20/sc

(ochtendgrijs.be/notes/4699bf9c)

Heldere taal is best wel een dingetje van me, maar op mijn blog horen gekunstelde zinnen erbij.

> I guess my point here is that copywriting needs rules, yes. But language requires play.

robinrendle.com/notes/copywrit

(ochtendgrijs.be/notes/4828a688)

Zo op je telefoon een reply inschieten die ook een bookmark is, dat is nog niet zo eenvoudig.

(ochtendgrijs.be/notes/59effd1f)

Show thread

In België zijn ook ‘over de middag’ en ‘onder de middag’ gebruikelijk, maar [de VRT gebruikt] de algemeen Nederlandse aanduidingen.

vrttaal.net/taaladvies-taalkwe

(ochtendgrijs.be/notes/1baffe41)

Show thread

Als antwoord op diggingthedigital.com/losjes-d.

Zelf markeer ik alles wat nogal ver van mijn eigen interesses verwijderd lijkt al snel gewoon als gelezen. Langere artikels lees ik niet meteen, maar voeg ik toe aan wallabag (een soort open-source Pocket), net als dingen waar ik later mogelijk nog eens naar refereren wil. Heb ik op een vrij moment altijd wat te lezen. Wat overblijft scan ik vluchtig of laat ik staan voor een volgende keer. Voorlopig lijkt die aanpak te werken.

(ochtendgrijs.be/notes/66f85e1c)

Een authentiek verhaal. Met beleving. Zeg!

[Lotus] is [er net als Apple, Starbucks en Nike in geslaagd om] rond een goed product een authentiek verhaal met beleving creëren.

tijd.be/ondernemen/voeding-dra

(ochtendgrijs.be/notes/fac69311)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!