Show newer

Da’s grappig, vooral omdat je van zowat de helft van hun kranten de online artikelen, zodra je JavaScript en dus de voornaamste trackingtools hebt uitgezet, gratis kunt lezen.

> Bij DPG Media krijgen redacteurs elke ochtend een mail in de mailbox waarin wordt uitgelegd hoe hun artikel het de voorbije 24 uur heeft gedaan. Hoe vaak werd het gelezen, hoe lang werd het gelezen.
apache.be/2022/06/16/gouden-kw

Jan Boddez boosted
Jan Boddez boosted

"What's wrong, babe? You haven't even touched your massive technical debt"

Ik bedoel, ik heb in mei denk ik tweemaal gemaaid, heel aan ’t begin en aan het eind, en tussendoor stond het gras ook even hoog. Maar waar het echt gonsde van de bijen en hommels was op en rond de laurierhaag en de bloeiende acacia’s.

Show thread

Die andere, onze arbeidsmarktspecialist, vond het na drie dagen ‘maaimeiniet’ wel welletjes geweest.

Show thread

Trager rijden is zo’n no-brainer. Je ziet je verbruik letterlijk dalen, van ruim 5 naar misschien 4 liter per 100 km. Da’s twintig percent, hoor. Dat Ernstige Mensen™ dat afdoen als een onaanvaardbare inperking van hun vrijheden is veelzeggend. Maar wel de mensen bang maken, want ‘inflatie’. I mean, gaat daarmee naar den oorlog.

> Waarom geen maximumsnelheid van 70 km/u op de snelweg? Dat is nog zuiniger en veiliger.

nitter.geekcompass.com/JDeMeul

Jan Boddez boosted

WPGraphQL does something similar: `'x-hacker' => array ( 0 => 'If you\'re reading this, you should visit github.com/wp-graphql/wp-graphql and contribute!' )`

Show thread

Bijna zou je denken dat die chiptoeleveranciers nog alles moeten bewijzen, maar de nettowinstmarge van een $BESI bedraagt vandaag al >30% (of zo, heb het niet opgezocht). Lage K/W, ook.

‘De stevige stijging van de langetermijnrentes heeft een negatieve impact op technologie-aandelen. Dat komt omdat een belangrijk deel van de winsten in de toekomst liggen[.] Een hogere rente verlaagt de huidige waarde van deze toekomstige winsten, waardoor de waardering zakt.’
tijd.be/markten-live/nieuws/al

Die collega’s schrijven wel ‘ten allen tijde (sic)’, dus, tja.

Show thread

Als netto-koper van aandelen hoop ik eigenlijk dat deze ‘depressie’ nog héél lang doorzet. Geef hier, die aandelen, koop ik ze wel.

Show thread

Waarom zou ‘buy the dip’ niet langer werken? Omdat het herstel wat langer duurt dan in 2020?

‘Wat te doen als “buy the dip” niet meer werkt bij een langdurige vlaag van pessimisme? Collega’s Ellen Vermorgen en Pieterjan Neirynck verstrekken u een EHBO-kit[.]’

*nog eens vier maandlonen naar beleggingsrekening overmaakt*

Show thread

‘Beleggers zijn positief! Euh, neen, negatief! En anders verzinnen we wel iets anders!’

Gelukkig voor ons, kleine garnalen, volgt de krant dat allemaal op de voet; wat zouden we zonder al deze informatie beginnen?

Show thread

De Tijd vanmorgen: ‘Terwijl het voorbeurs nog leek alsof de beurzen de remonte voorzichtig zouden voortzetten, openden ze met verlies. En die verliezen zijn intussen flink aangedikt. […] De opluchting na het ECB-spoedberaad en de Amerikaanse renteverhoging was dus slechts van korte duur. Beleggers vrezen dat de centrale banken met hun snelle en krachtige renteverhogingen een recessie zullen veroorzaken.’

> Pretty basic stuff, but fun and important to know!

Show thread
Jan Boddez boosted

Experts die een lagere maximumsnelheid en een lager fiscaal voordeel voor salariswagens bepleiten zijn mijn soort experts. ‘Expertencommissie over koopkracht beveelt lagere maximumsnelheid op autowegen aan’
demorgen.be/nieuws/expertencom

Jan Boddez boosted

"Forget Worries" by Andy Warhol's Ecstatic Corpse

Title: Randomly generated
Lyrics: "AI" generated from title prompt
Music: "AI" generated from genre and BPM
Vocals: Text to speech

This is the most creatively bankrupt piece of art I have ever produced. You're welcome.

(“What if support for Classic Editor is dropped, though?” Well, what if support for ClassicPress is? Plus, working on moving my stuff to a simpler setup, although it’ll likely be database-driven still, rather flat-file.)

Show thread

Decided to ditch ClassicPress for actual WordPress + the Classic Editor plugin so I could move back to PHP 8. (Version 7.4 will stop receiving security support in 5 months.)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!