@jan Grappig, een paar van die boeken heb ik al gelezen (altijd leuk om die dan in een lijstje terug te zien), en over Down and Out had ik ook al eens geblogd - doenietzomoeilijk.nl/archief/i . Toevallig loop ik al een tijdje met wat aanvullende gedachten op die post rond, misschien moet ik eens een revisit doen.

Los daarvan kan ik Doctorow, Stross en Sterling van harte aanbevelen.

@doenietzomoeilijk @jan Walkaway v Doctorow past ook zo op die lijst. En Infomocracy van Malka Older ook. Meeste op dat lijstje al wel gelezen, sommigen niet, de commentaren bevatten ook nog paar interessante tips. En inderdaad, Stross (Laundry Files en Merchant princes reeksen daargelaten), Doctorow en Sterling altijd lezenswaardig. 1/2

@doenietzomoeilijk @jan Doctorow's SF volgt altijd zijn activisme en werk, hij gebruikt het om zijn argumentaties voor bijv EFF dieper uit te proberen in proza. Boeiende werkwijze. Sterling is in contrast als persoon meer van het type leerzaam excentriek.

@ton @doenietzomoeilijk Ja, ben zelf helemaal niet thuis in SF, en van veel activisme kun je me ook al niet betichten. Reden _te meer_ om, als ik van de zomer eindelijk weer ’ns een boek oppik, misschien een keertje voor Doctorow te kiezen (die inderdaad wel vaker in lijstjes opduikt).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!